Üretilmiş Ezber Kalıpları: Diğer

Seçtiğiniz kategoride, bu zamana kadar üretilen kalıplar aşağıdaki tabloda listelenmiştir.

Belirli konularda üretilen ezber kalıpları kategorilere ayrılmıştır ve yan taraftaki kutu içerisinde gösterilmektedir. Bu bölümden bir kategori seçtiğinizde, bu zamana kadar üretilen kalıplar aşağıdaki tabloda listelenecektir. Lütfen yandaki kutudan görmek istediğiniz çalışmanın kategorisini seçiniz.

Yaygın ve Yerleşik Kalıpların Sorgulanması Projesi, örnek ezber kalıplarının üretilmesi sürecine katkıda bulunmak istiyorsanız, aşağıda bulunan Yargı Kalıpları Geliştirme Formunu doldurabilirsiniz.

"Diğer" içinden seçilmiş kalıplar
Yaygın ve yerleşik kalıplar Neler sorulabilirdi? Sorulsaydı, yerleşik kalıptakinden farklı hangi bakış açısının ortaya çıkmasını tetikleyebilirdi?
"Ateş düştüğü yeri yakar!"Gerçek olaylara baktığımızda durum böyle midir?B.Russel: Sizin mutluluğunuz başkalarının mutluluğuna bağlıdır doğruysa toplumda sorunları azınlıkların deyip atlamamalıyız.
Bir tek kişi bile olsa haklı sesini nasıl duyurabilir?Nicelik değil nitelik ön plana çıkar ve tüm sorunlara akılcı yaklaşımlar uygulanabilirdi: https://www.facebook.com/groups/606595136028806/
Solaklar daha zekidirZekayla sol eli kullanmanın nasıl bir ilişkisi vardır? Sağ eli kullanmanın normal olduğunu düşündüren şey daha yaygın olması mıdır?İnsanlar sağ ellerini kullanmaya daha yatkındır.Solakların beyni sağ elini kullananlara göre daha farklı çalışır.
Düşünüyorum öyleyse varım1. Düşünmenin net bir tanımı var mıdır? Descartes bu önermeyi kurarken düşünmenin tanımını yapmış mıydı?Düşünmenin net bir tanımı yoktur. Descartes düşünmenin spiritüel bir kaynağı olduğunu varsayarak bu önermeyi kurmuştur.
2. Var olabilmenin koşulu düşünebilmek midir?Matematiksel ve mantıksal işlemleri yapabilmek düşünmek sayılırsa, bilgisayar da bir anlamda düşünebilmektedir. Peki bilgisayar var mıdır?
Devlet bize bakmıyor.Bakmak ile kastedilen nedir ? Bir insan bakılmaya muhtaç olmalı mıdır ?Bakmak kelimesi, genelde kendi sorumluluğunu yerine getirmeyip, topu devlete atan bir zihniyetin yaygın kullanımıdır.
Devletin insanlara bakmak gibi bir yükümlülüğü olmalı mıdır ?Devletlerin ihtiyacı olmayanlara bakmak gibi bir yükümlülüğü yoktur, devletin görevi gerekli olan ortamı hazırlamaktır.
Erkek adam küpe takmaz.Küpe takan adamlıktan çıkıyor mu ? Sadece kızlar mı bu özgürlüğe sahip ?Adam olmak kişiden kişiye göre değişir,sırf küpe takmayla adam olunmaz ya da adamlıktan çıkılmaz.
Burçlar insanın kişiliğini etkiler.Burçlar insanın doğum günüyle alakalıdır, insanın kişiliğini doğduğu tarih mi genler mi belirler?İnsanın karakterinin önemli bir bölümü genler tarafından belirlenir.Eğer burçlar etkili olsaydı milyonlarca insanın karakteri aynı olurdu.
Erkekler ağlamaz!Erkeklerin toplumdaki yeri neresidir? Erkeklerin karakterleri ve duyguları genellenebilir mi? Erkekleri kadınlardan ayıran özellik nedir?Erkekler toplumda her zaman güçlü konumda yer alırlar ama öyle olmak zorunda değillerdir. Hçbr erkek genellenemez ve kadınlardan farklı değllerdir
Sağlıklı yaşam için spor şarttır.Spor yapmayan bireyler sağlıksız mıdır?Spor yapmadan da sağlıklı olan bireyler vardır.
Spor yapmadan da sağlıklı olunabilir mi?Spor yapılarak sağlık tehdit altına alınabilir. (kronik kalp rahatsızlığı olan bireyler, solunum yolları rahatsızlığı olan bireyler vb.)
Fazla merak iyi değildir.Bir kavramın ne kadar iyi ya da ne kadar kötü olduğu hizmet ettiği amaca göre değişmez mi?Bu kalıbın sorgulanmasıyla, merak edilen olgunun ulaşıldığında nasıl bir amaca hizmet edebileceğini irdeleyen bir bakış açısı oluşabilir.
Cengiz Han Türk'tür.Cengiz Han'ın Türk olduğu belirtilmiş midir ya da antropologlar bunu kanıtlamış mıdır?Bu konu birçok tarihçi tarafından hala tartışılmaktadır fakat genel ve kabullenilmiş yargı Cengiz Han'ın Moğol olduğudur.

Ezber Kalıpları Geliştirme Formu

"Seçeceğiniz alandaki yargılarla ilgili bilgileri bu forma girebilirsiniz, ya da ilgili kategorinin altındaki formu kullanabilirsiniz."

*

* 100 karakter

Birinci sorunuz

* 140 karakter

* 140 karakter

Varsa ikinci sorunuz

140 karakter

140 karakter

Lütfen * alanları doldurunuz.