Üretilmiş Ezber Kalıpları: Uluslararası ilişkiler

Seçtiğiniz kategoride, bu zamana kadar üretilen kalıplar aşağıdaki tabloda listelenmiştir.

Belirli konularda üretilen ezber kalıpları kategorilere ayrılmıştır ve yan taraftaki kutu içerisinde gösterilmektedir. Bu bölümden bir kategori seçtiğinizde, bu zamana kadar üretilen kalıplar aşağıdaki tabloda listelenecektir. Lütfen yandaki kutudan görmek istediğiniz çalışmanın kategorisini seçiniz.

Yaygın ve Yerleşik Kalıpların Sorgulanması Projesi, örnek ezber kalıplarının üretilmesi sürecine katkıda bulunmak istiyorsanız, aşağıda bulunan Yargı Kalıpları Geliştirme Formunu doldurabilirsiniz.

"Uluslararası ilişkiler" içinden seçilmiş kalıplar
Yaygın ve yerleşik kalıplar Neler sorulabilirdi? Sorulsaydı, yerleşik kalıptakinden farklı hangi bakış açısının ortaya çıkmasını tetikleyebilirdi?
Türk'ün Türk'ten başka dostu yokturÜlkeler arasında dostluk var mıdır?ülkeler arasında dostluk değil çıkarlar vardır. Dolayısıyla dost ülke aramak yerine çıkar ilişkilerini lehte tutmanın yolunu bulmalıdır
Dost ülke varsa neden dosttur?dost vardır diye bir cevap verilecek olsa derinlemesine sorgulamk gerekir ki, aslında dostluk zannedilen ilişkinin çıkar olduğu anlaşılsın
1915’te meydana gelmiş bulunan Ermeni kırımı...1915 yılında bu topraklarda neler oluyordu?http://www.beyaznokta.org.tr/oku.php?id=248 adresindeki belgesel niteliğindeki optikle bakılarak, içinde bulunan zamanın bir imparatorluğun parçalanma ve paylaşılma sürecinin en şiddetli yıllarına rastladığı; Rusların müteaddit işgalleri ve Türklerin bunları püskürtmesi sırasında Ermenilerin çokça yaşadığı topraklarda karşılıklı kanlı olaylar vuku bulduğu ve hayatını kaybeden Ermeniler ve Türkler için ancak toplu olarak üzüntü duymak gerektiği sonucu çıkarılabilir. Doğu’da bunlar olurken –aynı anda- Batı’da (Çanakkale) 250,000 kişi (yalnız Türklerden) hayatını kaybediyordu.
Tarihi dostumuz Almanya, Kore’de uğruna savaştığımız Amerika....ya da tarihi düşmanımız Rusya vb...Almanları niçin “değişmez dost” sayıyoruz? Kore’ye asker göndermemizin nedeni Amerika’ya dostluk gösterisi için mi idi?Almanya ile I Dünya Savaşı’nda müttefik olmamız İngiltere’ye karşı denge oluşturmak içindi. Almanya’nın Osmanlı Devleti yanında yer alması ise Osmanlı’nın, Almanya karşısında yer almasını önlemek ve aynı zamanda Musul petrolleri üzerindeki emellerini gerçekleştirmede basamak yapmak içindi.
Rusya’yı niçin düşman sayıyoruz? Defalarca Doğu Anadolu’yu işgal etmelerinin nedeni Türklere düşmanlık olsun diye midir?Rusya’nın sıcak denizlerle bağlantı kurabilmesi Doğu Anadolu üzerinden Akdeniz’e inmek stratejik çıkarları nedeniyleydi. Bu emelleri düşmanlıkla nitelenmek yerine çıkar ve koz kavramıyla açıklamak daha doğrudur.
Türkiye’yi dış güçler idare ediyor...Dış güçlerin yönet(e)mediği ülkeler varsa, bunu belirleyen ayırıcı özellik ne(ler)dir?Sorun Çözme Kabiliyeti (SÇK) yetersiz bireylerden oluşan toplumların, sorunlarını çözebilen toplumların çeşitli müdahalelerine açıktır.
Türkiye’nin bu “ayırıcı özellik(ler)” açısından durumu nedir ve niçin öyledir?Refah, tüm birey ve toplumların peşinde koştukları bir amaç olduğuna ve her tür refah unsuru da enerji demek olduğuna göre, çeşitli yoğunluklarda enerji sahibi olan toplumların, bunlara ihtiyacı olanlarca rahatsız edilmeleri doğal bir olgudur. Bu rahatsızlıktan korunmanın çaresinin, yüksek SÇK’ne sahip olup İstismara Acık Alan’larını azaltmasıdır.
Türk'ün Türk'ten başka dostu yokturTarih boyunca Türkler kendi arasında hiç savaşmamış mı?Osmanlıya en büyük engellerden bir tanesi bir Türk beyliği olan Karamanoğulları olduğu görülmektedir
Şu an Türki devletler birbirine sıkıntı çıkarmıyor mu?Türk devleti olan Azerbeycan, diğer bir Türk devleti Türkiye'ye vize uygulamaktadır.
Türkiye, Doğu ve Batı arasında köprü görevi görmektedir.Bu özelliğin Türkiye'ye ne tür bir faydası var?Bu özelliğin faydalarının sorgulanması daha iyi kullanılmasını sağlayacaktır.
Bir batı ülkesi olmayan Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmeye çalışması ne kadar doğrudur?Farklılıklarını bile bile başkalarına benzemeye çalışmaktan vazgeçip bunu bir avantaja dönüştürebilir.
ABD ve AB bizim gelişmemizi istemiyorOnların sizi geliştirme mecburiyeti var mı?Onlara rağmen gelişmeyi başarmalıyız
Rekabet denen şeyi biliyor muyuz?Rakiplerim arasında en iyi olmak için çalışmak benim görevim
Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur.Türk'ün Türk'ten başka dostu hiç olmamış mıdır?Türkler'in hiç savaşmadığı, her zaman karşılıklı yardımlaşıp dost olduğu ülkeler olduğu gibi (örn: Almanya, Güney Kore) çok nadiren savaşta
(önceki sorunun devamı)bulunduğu ama tarihin çok büyük çoğunluğunda dost olduğu (örn: Araplar, Kürtler vs) uygarlıklar vardır.

Ezber Kalıpları Geliştirme Formu

"Seçeceğiniz alandaki yargılarla ilgili bilgileri bu forma girebilirsiniz, ya da ilgili kategorinin altındaki formu kullanabilirsiniz."

*

* 100 karakter

Birinci sorunuz

* 140 karakter

* 140 karakter

Varsa ikinci sorunuz

140 karakter

140 karakter

Lütfen * alanları doldurunuz.